dolu
05_01
05_03
  Начало  |  Новини  |  Тур оферти  |  Самолетни билети  |  Каталог  |  Книга за гости  |  Реклама  |  За сайта
      Вторник, 17 Септември 2019 г.
06
Континенти
Европа
Австралия и Океания
Азия
Антарктида
Африка
Северна Америка
Южна Америка
Държави
В сайта
  Форум:422
  Статии:518
  Оферти:124
  Новини:830
  Снимки:2038
  Каталог:231
  Пътеписи:949
  Конкурси:6
  Книжарница:10
  Потребители:3788
Анкета
Доволни ли сте от състоянието на плажовете у нас?

По-скоро да
По-скоро не
Не мога да преценя
   

Виж резултатите
Онлайн околосветско пътешествие
Online книжарница
RSS Feeds
RSS Feeds
  Новини
  Оферти

Статия
Флаг   България
  Пътеписи | Статии | Оферти | Форум | Галерия | E-магазин 

  Старо Търново
  Публикувана на 14 Септември 2007 г.
  Тази статия е прочетена 5001 пъти, рейтинг: 4.86

  

    Силно впечатление както у наши, така и у чужди посетители, градът оставял с красивата си панорама. Иван Богоров го описва по следния начин: „Търново е разположено край лъкатушките на река Янтра, на един твърде стръмен скалист бряг, който от върха до най-долу, до реката, е накичен с къщи една над друга, нагиздени също както се редят керемидите на един покрив. Всяко разположение си има и добрините — високите места се радват на по-чист въздух, а по-ниските са по-близо до реката."
   


    Особено красив бил градът вечер. За смайващата му вечерна панорама Константин Иречек отбелязва: „Струва ми се, че непосредствено под звездното небе, на известна далечина бе окачена във въздуха огромна продълговата мрежа от трептящи светлини, които чудно бяха разположени нагоре и надолу и при всяко завиване на шосето променяха своето местоположение." По-нататък чешкият учен прави описание на главната улица, която вървяла по гребена на целия полуостров. Тя била толкова широка, че ако трябвало да се мине с кола с четири коня, впрегнати един след друг, то трябвало да се разпрегнат двата и да се превържат отзад на колата. Къщите, продължава описанието си К. Иречек, се спускали от тази главна артерия надолу, в тераси, а комшулуци свързвали този сложен лабиринт. Същото смайващо впечатление града направил и на кореспондента на „Правителъственьй вестник" Всеволод Крестовски, който определя местоположението му като едно от най-прелестните в света. Най-силно впечатление му направил християнският квартал,разположен на южния склон на скалата „Орел". Неговите улици, отбелязва той, били тесни и криви, застроени плътно от двете страни с двуетажни и триетажни къщи, в източен стил, с галерийки, балкони и фенери, а горните етажи на къщите били по-широки и се издавали един над друг. Необикновената панорама на Търново била повод и за романтични сравнения: К. Иричек го оприличавал със скалистите далматински градове Дубровник, Корчула и Будва, а някои руски кореспонденти го сравняват с Москва и Цариград, а Царевец с Кремъл.Основни единици на града били махалите. Създадени в различно време, при различни условия, с различен етнически състав, те се различавали по своето местоположение, оформление и облик.
    Населението се разпределяло по махали, които се числели към енориите на църквите.
    Българите живеели в 10 махали, разположени на запад от Конака. Две от тези махали били вън от чертите на града — Маринополската махала или село, в която бил лагерът на турската войска, и Долна Махала. От документи на Търновската община и на вписаните продавателни завещания и разводни в Новия и Стар кодекс на Търновската митрополия и от някои турски документи узнаваме имената на следните махали: . Патрик махала — при църквата „Константин и Елена", поп Васил махалеси — при църквата „Свети Спас", Анатик махала, поп Йоргоса и Болярската махала при църквата „Света Богородица", Новата и Дервентската махала при църквата „Свети Никола". Турското население пък живеело в 12 махали. В първите години на робството то заселило хълма Царевец, където имало над 180 къщи. По-късно бил заселен и склонът под „Света гора", Турски къщи имало около конака, около църквата „Свети Константин" и в Долна махала. През 70-те години на XIX а. в Търново е имало 1526 християнски дома.
    За нуждите на занаятчиите и търговците, за нарасналия брой на населението в града се разгърнало ново строителство, което изменило турския му облик. Наред с конаците, минаретата и джамиите, които били 21 на брой, извисили ръст и новите български къщи, ханове и църкви.
   


    Възрожденската архитектура в Търново била в унисон не само с неповторимата природна даденост, но и с изискванията на епохата. Част от нея била дело на големия майстор-строител уста Кольо Фичето. В града имало 12 църкви --11 православни и 1 армено-григорианска: „Света Марина" в Маринополската махала, въздигната на 17 юли 1850 г.; „Свети Кирил и Методий", въздигната през 1860—1861 г.; „Свети Никола", въздигната 1834—1836 г.;„Свети Константин и Елена", въздигната през 1872—1873 г.-; „Свети Спас" или „Възнесение", въздигната през 1858— 1859 г.; „Света Богородица", въздигната 1844 г., и от времето на Втората българска държава „Успение Пр. Богородици" в Долна махала; „Свети апостоли Петър п Павел"; „Свети Димитър Солунски"; „Света Параскева" — в нея служба не се извършвала; „Свети Георги" (действувала до Освобождението). Армено-григорианската църква се намирала в Горна махала, на север от църквата „Света Богородица".При повечето църкви имало училища, които изпървом се помещавали в църковните килии, а после и в отделни здания. Дворовете на всички църкви били здраво оградени, тъй като до Освобождението в тях се погребвали мъртъвците. Имуществените и социални различия сред градското население намерили материален израз както в размера на жилището, така и в неговата вътрешна уредба. Относно плана и разпределението на търновското жилище от XIX в. интересни данни се съдържат в Стария и Нов кодекс на Търновската митрополия. Прави впечатление, че в описаните жилища е залегнал един общ тип, който се разнообразявал в зависимост от зида (броя на членовете) и поминъка на даденото семейство. Преобладавало многоетажното строителство, съобразено със специфичната конфигурация на терена и наличния строителен материал. В най-общи линии търновското жилище имало следното разпределение: соба (стая с пещ за отопление), едно или две помещения за готвене и за покъщнина (хает, хашево, пруст, чардак), одая (по-голяма стая за прием), маза и пещник. Земеделските семейства имали в дворовете си и необходимите за добитъка постройки — плевник, сайвант и яхър. В Патрик махала се издигала една от най-високите къщи, „на 4 ката": в първия кат имало пруст, на втория чардак, на третия две соби, две хашови, мутафчийски кирхана и в най-долния една маза, яхър и бахча. Интересно разпределение имала и къщата на табака Смил Тодоров в Долна махала. Тя била с .,еръ-собасъ" (приземна стая), табахана, дръвник и пещник в долния кат и с пруст, соба, хашево и чардак в горния кат. В същата махала се издигала и двукатна къща, която имала соби, един пруст, една хашево, едни хает в горния кат и маза, яхър и муфтак (кухня) в долния, а на двора харман, плевник, градина и лозе. Независимо от тесните улици стрехите на къщите били наддадени над улицата. На по-главните улици къщите били разположени на самия път, най-вече за да се използват долните етажи за дюкяни, а по-второстепенните — навътре в двора. Високи каменни зидове с дървени пояси (хатъли) и с широки керемидени стрехи над тях са отделяли опасната улица от къщите, чийто прозорци бивали засилвани с железни или дъбови пръчки. Повечето къщи били оцветени с разноцветна боя — жълта, червена, бяла, кафява или синя, „която усилвала пъстротата на пейзажната картина"`. Колоритът на търновската къща се подсилвал и от малките градини, изпълнени с най-разнообразни цветя, които заедно с тия в саксиите показвали високия естетически вкус на обитателите й.
   


    Особено място в архитектурния ансамбъл на града заемали хановете, които към 1877 г. броели около 60. По-известни от тях били: Стамболовият, Хаджи Давидовият, ханът на Йоноолу, ханът на Великоолу, Батак хан, Текирзалийският хан, ханът на хаджи Никола, Дряновският хан, ханът на Пановчето, Върбановият хан, ханът на Бяла Бона, Абаджийският хан, Кожухарският хан, Чифутският хан, Арнаутският хан и др. В тях отсядали многобройните гости на града. Към някои от хановете имало и гостилници. Освен за нощуване те служели още и за работилници и за складове на готовата занаятчийска стока. Най-често ханът носел името на съответния еснаф, който работел в него или името на собственика си, а понякога и името на търговските пътници, които отсядали в него. В някои от хановете работели по няколко еснафа. Така например в Бешкатлията хан, който бил на 5 етажа, работели абаджии, кожухари и чохаджии, в Текирдаалийския хан работели абаджии, кожухари и тенекеджии.
    Подробно, описание на търновски хан срещаме у К. Иричек: „Най-добрият хан е този, в който преди "четвърт столетие е отседнал Барт. Той е прилепен към склоновете на скалата. Към улицата е обърната механата с няколко дюкяна. Вътре, на тесен двор, отсяда: колите... Зад двора се намират простички дървени стаички за пътници, сиромашко легло, но без гадове, крива маса, на която се намира просто селско огледалце, тенекиен свещник, зелено ракиено шише за вода, полуразбит стол, бакърен леген и кука за окачване на дрехи". Подобно описание е оставил и Немирович-Дакченко: „Поехме по една тясна и крива уличка, толкова тясна, че когато стигнахме хотела, конете не можеха да влязат в хотела. Тъмна стълба водеше нагоре. Горе имаше пет стаички, които миришеха на обор, но бяха чисти. Конете бяха долу."
    Почти всеки хан имал и кафене. По-известни били кафенетата на Дряновския хан и това на Кръстьо Момчев. Последното било на два етажа — в долния имало терзийски манифактурен магазин, зад него мазе, а на горния кафене. По-късно в него били устройвани концерти от чешки и италиански музиканти. То било известно в града и с това, че там се коментирали всички новини и оттогава е останала популярната приказка: „Ново-вету, на Момчуолу в кафенето."
    Създадената през Възраждането архитектура в Търново била жизнерадостна и дръзка като самата епоха. За съжаление честите пожари са унищожавали цели квартали. Така само за един период от 50 години са станали шест големи пожара, които са ни лишили завинаги от много архитектурни паметници. Все пак и това, което е останало до днес — няколко култови и граждански сгради, е неопровержимо свидетелство за висотата на творческия гений на българския строител от тази епоха.
    Трудно можем да си представим описаната търновска къща без нейната вътрешна уредба, без „тъкъмите" от покъщнината й. Като съществен елемент от уредбата й са произведенията на домашното тъкано и декоративно изкуство, произведенията на местните занаятчии и прибавилите се към тях по-късно вносни произведения. „Любопитно ми беше, четем в дописка до „Цариградски вестник", да гледам на къщните им уредби (на търновцн — б. а.), които се украсяват от чисто домашно ръкоделие — на места поевропенчено, па други по старому, а на трети съвсем прекалено".
    Богата информация за покъщнината на търновския дом дават както Старият и Нов кодекс на Търновската митрополия, така и брачните спогодби и духовни завети от това време. Изброените в тях предмети хвърлят обилна светлина не само за домашната наредба, но и за облеклото, за развитието на занаятите и за моралния статут. В различните описи изброената покъщнина е различна както по вид, така и по количество. Така например в тях се опоменават над 10 вида юргани (семелиен, читен, атлазен, кашмирен, женфезен, мирянен, севан п др.); голямо разнообразие от възглавници — малки и големи, тъкани и фъкани, от дамаска и басма; от чаршафи -- долни и горни, чолпинени, тъкани, от американско платно и др. Изреждат се още дюшеци, вълнени черги, губери, козяци, килими, презръчиици, трапезпици, пешкири, кенарени платна, разни бакърени съдове — легени, бъкрачи, сахани, тенджери, тигани, тепсии, ибрици, както и булченски сандъци, свещници, сребърни лъжички и други.
   
    Използвани са материали от книгата "Велико Търново през вековете"
    Тодорка Драганова, Йордан Димитров-съставители
    starotyrnovo.hit.bg

Дайте Вашата оценка за тази статия

--------------------------------
Снимките в статиите са взаимствани от Wikimedia Commons при спазване условията на Creative Commons лиценза

Коментари
  Все още няма добавени коментари!
  Всички полета са задължителни!
  Направете своят коментар:    
   Подател:*
 Код за оторизация:
*
Код за оторизацияИзпрати на приятел  Разпечатай   [Назад] [Начало] [Горе]

Цитирането на материали от ОколоСвета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


Раздели
Планински туризъм
Международни екскурзии
Екскурзии в България
Морски туризъм
Селски туризъм
Хоби туризъм
Археологически туризъм
Уикенд

Пешеходен туризъм
Ученически / Ваканционен
Почивен туризъм
Оздравителен / балнеоложки
Екстремен туризъм
Екотуризъм
Ботанически туризъм
Фото туризъм

Ловен туризъм
Винарен туризъм
Културен / фолклорен
Обучение
Недвижими имоти
Празнични пътувания
Конгресен туризъм
Пещерен туризъм


Изгодни резервации на самолетни билети до България
Цени на билети до България
Избрахме за вас...

Нашето предложение...

www.OkoloSveta.com - Статия | Европа | България | Културен / фолклорен | Старо Търново
  Приятели: Idi.bg | Хотели | Bultourism.com | ЗаХотелите | Силистра Online | Казанлък.com | Online Калкулатори | Списание за туризъм | MyHoliday.bg | Сандански.org | БГсервизи.info
Спаси, дари на... Гласувайте за този сайт в БГ чарт Оказион за бебешки и детски стоки КнигИко.com - онлайн книжарница за бизнес, туризъм, ресторантьорство All Traveling Sites
 "3 мекс" EООД, 2007 - 2019. Всички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com