dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      Ќедел€, 25 ќктомври 2020 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница
—нимка - ћесопотами€
ћесопотами€
÷ена:
18.00 лв.

ƒържави
‘лаг »рак
ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | √алери€ | E-магазин  

»рак е държава в Ѕлизки€ изток, намираща се на територи€та на н€когашна ћесопотами€. “€ граничи със —аудитска јраби€ и  увейт на юг, с “урци€ на север, със —ири€ и …ордани€ на запад и с »ран на изток. »ма и брегова лини€ с ѕерсийски€ залив.

ѕрез вековете, много империи властват над плодородната зем€ на ћесопотами€, ко€то днес наричаме »рак. –азположена между реките “игър и ≈фрат, столицата Ѕагдад е била най-значителни€ търговски и културен център в цели€ исл€мски св€т.

ѕрез 1638 година, територи€та е завлад€на от отоманската импери€. ѕрез 1932 година, десетилетие след поражението на “урци€ в първата световна война, »рак става независимо кралство. —коро след приключването на арабско-израелската война, —аддам ’юсеин установ€ва контрол над страната. ѕрез 1980 година, »рак об€в€ва война на съседен »ран и този брутален и трагичен конфликт продължава осем години. ƒесетки хил€ди умират и много стават жертва на химическите оръжи€ използвани от »рак. »кономическите загуби се оцен€ват на над 100 милиарда лева.  огато »рак завлад€ва  увейт през 1990 година, започва войната в ѕерсийски€ залив. “ехните сили бързо са победени от военната коалици€. ƒнес, след намесата на —јў през март 2003 година, »рак вече се намира в преход. ¬оенните сили остават, за да подпомогнат възстанов€ването на щетите върху инфраструктурата и развитието на демократично избрано правителство.

 артаќфициално име - –епублика »рак

Ќаселение Ц 26 074 900 души

—толица Ц Ѕагдад

¬алута Ц иракски динар

≈зик Ц арабски, кюрдски, други

–елиги€ Ц шиити Ц 64 %, сунити Ц 32 %, други

ѕлощ Ц 437 072 кв. км.

Ћандшафт Ц ѕо-гол€мата част от »рак представл€ва широки и песъчливи полета (ћесопотамската низина). ¬ далечни€ запад, —ирийската пустин€ покрива зем€та, а на югоизток близо до ѕерсийски€ залив, зем€та е ниска, блатиста и често наводн€вана. ¬ северната си част е планинска и планините «агрос граничат с »ран и “урци€. Ќай-високата точка на страната е разположена там. ƒве от най-значителните реки в ц€ла јзи€, “игър и ≈фрат преминават през територи€та на »рак.


ѕотърси и резервирай хотел в »рак
  Online резервации на хотели в »рак
»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети до »рак
÷ени на билети до »рак
»збрахме за вас...
‘отогалери€
Ќашето предложение...

www.OkoloSveta.com - ƒържави | »рак | ќбща информаци€
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info | 
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2020. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com