dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      ¬торник, 26 ћарт 2019 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
¬ сайта
  ‘орум:422
  —татии:516
  ќферти:142
  Ќовини:822
  —нимки:2037
   аталог:231
  ѕътеписи:949
   онкурси:6
   нижарница:10
  ѕотребители:3783
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница
RSS Feeds
RSS Feeds
  Ќовини
  ќферти

ѕътепис
‘лаг   »зраел
   ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | √алери€  | E-магазин 

  –азказ на един пътешественик в »зраел
  ѕубликуван от admin на 05 ёли 2007 г.
  “ози пътепис е прочетен 3738 пъти, рейтинг: 4.29

  

    Ќе малка част от сво€ живот аз посветих на търсене и изследване на библейски старини и в продължение на 15 години почти вс€ка година сам или с при€тели прекарвах ц€лото л€то в »зраел. «а всичките тези години пребродих пешком, надлъж и нашир, ц€лата страна.
   
    ѕрез 1966 година съдбата ме срещна в »зраел с американеца ƒжон Ћестнер - психолог, специалист в областта на нервно-лингвистичното програмиране и биоенергетиката. ƒжон прекарваше тук сво€та отпуска, а понеже беше истински фанатик на тема биоенергетика, то при вс€ка възможност изваждаше от джипа кутиите с уреди и започваше да измерва биополето на дървета, камъни, древни руини, пещери. Ќ€ма да се спирам подробно върху това, понеже нищо не разбирам от неговата работа.
   
    “р€бва да кажа, че по това време аз вече б€х на 38 години и за всичките тези години пътешестви€ аз никога и от нищо не съм боледувал. » като всеки здрав човек си задавах въпроса: защо хората около мен толкова страдат от болести и недъзи, разор€ват се, умират млади, а мен никаква болест не ме лови, и дори по време на най-жестоки грипни епидемии аз се чувствах съвсем нормално. Ќещо повече, усп€вах да се измъкна почти безкръвно от ситуации, когато никой не би заложил и стотинка за мо€ живот. ƒжон беше поразен от огромното положително биополе, което откриваше около мен, възторгът му н€маше край, докато най-накра€, един ден той разбра каква е работата.
   
    ¬сичко се оказа едновременно и просто и неверо€тно загадъчно. Ќ€ма да злоупотреб€вам с вашето търпение и ще ви разкажа как стана всичко: през 1990 година, недалеч от резервата ≈й-√еди, край …ерихон, в малка пещера на склона на планината, сред камарата керамични отломки, ние с учудване забел€захме изкусно изр€зан от дърво малък кръст, удивително добре запазен.
   
    Ќо да се върнем в онзи момент, когато открихме това произведение, веро€тно работа на древен майстор. “р€бва да ви кажа, че нито аз, нито моите при€тели са твърде религиозни хора, и поне на мо€та ши€ по онова време на златна верижка висеше не кръстче, а монета с образа на јтина ѕалада. » до ден днешен не бих могъл да отговора на ваши€ въпрос какво ме накара на същата тази верижка да закача дървеното кръстче, с което не се раздел€м и до днес.
   
    “а значи, ƒжон откри, че източникът на това мощно положително поле, което идваше от мен, съм не аз сами€т, а обикновеното дървено кръстче на врата ми Ч това за него беше като озарение. » естествено сега аз б€х просто задължен да сподел€ с него сво€та находка, макар и за известно време. Ѕез да придавам на това гол€мо значение, аз свалих от верижката кръстчето и го дадох на ƒжон, който от сво€ страна ми се закле, че ще ми го върне след година, когато отново щ€хме да се срещнем, както вече се б€хме уговорили.
   
     акто ми обеща, ƒжон ми го върна след една година в ≈йлат. “ой ми разказа, че за тази една година, благодарение на това кръстче, той поправил своето здраве, а така също и здравето на своите близки и при€тели. јз, от сво€ страна премълчах, че за това време прекарах два спонтанни пневмоторакса и получих пенси€ по инвалидност. ¬ече б€х започнал да се досещам, не, б€х почти сигурен, че това по н€какъв непостижим начин беше свързано с моето кръстче, което б€х дал на ƒжон миналото л€то. ƒжон, между другото, ми разказа, че докато бил сам в »зраел, намерил една стара маслина с поразително висока енерги€ и той беше сигурен, че едно докосване до не€ може да донесе изцеление и затова много искаше да получи поне едно клонче от това дърво, от което да направи кръстчета и броеници за при€телите и познатите си. Ќо проблемът беше в това, че маслината, ко€то ƒжон беше открил, беше разперила своите клони върху зем€, ко€то беше частна собственост.
   
    Ќие се обърнахме към престарели€ собственик на зем€та, който между впрочем изобщо не се учуди на нашето предложение да ни продаде маслинено клонче. » за 200 шекела (около 50 долара) той ни отр€за петкилограмов клон от дървото. јз обърнах внимание на стопанина, че на дървото има много стари следи от брадви, на което той ми отговори, че кой знае защо това дърво винаги много се е харесвало на христи€ните, и той помни, че когато още бил дете веднъж в годината при баща му идвали монаси от яфа със същата молба.
   
    ѕо това време моето дървено кръстче вече висеше на врата ми и от този момент аз просто физически започнах да усещам, че т€лото ми се изпълва със сила и здраве. »зчезна посто€нното усещане, че не ми достига въздух, отново можех бързо и много да ход€, престанах да се задъхвам при ходене. “р€бва ли да об€сн€вам колко много означаваше това?
   
    —лед два дни, при митнически€ контрол на летището върнаха ƒжон обратно. Ќие б€хме забравили, че нищо от зем€та на »зраел не може да бъде изнесено, дори шепа пръст в джоба на панталоните. Ќаложи се ƒжон да ни остави клона от маслината. » до нашето заминаване ние усп€хме да го разрежем и да го дадем на майстор дърводелец от Ќазарет, който направи от него "сувенири". ƒжон ги получи в родината си в обикновено сандъче, без никакви проблеми от страна на митничарите. “огава едва всичко свърши добре.
   
    ќттогава минаха вече н€колко години, много неща се промениха. јз вече имам внук, моите при€тели се пръснаха по цели€ св€т, но и досега не ме напуска усещането за съпричастност към ¬еликата тайна. “а нали всеки от нас, поне веднъж в живота си се е сблъсквал с „удото, но както често се случва, ние не го забел€зваме и отминаваме и се правим, че не го забел€зваме или се опитваме да об€сним научно на себе си и на другите около нас онова, което е много по-високо от човешкото разбиране.
   
    “ака и аз, ако не беше тази случайна среща с ƒжон, щ€х да продължавам да живе€ с пълната увереност, че просто ми върви в живота през всичките тези години. јз никога н€маше да разбера на какво и на кого съм задължен, задето многократно изб€гвах смърт, инвалидност, болести. ј за всичките тези години на гърдите ми живееше и ме предпазваше от беди, болести, неуспехи и поражени€ малка частица от гол€мото чудо - кръстчето от маслинено дърво, изр€зано от древни€ майстор. —ега вече аз знам това.
   
    —поред моето лично, дълбоко убеждение истинското кафе тр€бва да бъде само бразилско, ча€ Ч индийски, колите Ч немски, дънките Ч американски, а кръстчетата, броениците, чашите, свещите, ако разбира се, те означават за вас нещо повече от обикновена украса за камината, тр€бва да бъдат само от ≈русалим. «ащото именно там, под онова вечно синьо небе, е преминал земни€т живот на Ѕога, именно по онази зем€ е стъпвал кракът на Ќегови€ ≈динороден —ин, и може би именно тази маслина, от ко€та е направено кръстчето върху гърдите ви, е утол€вала Ќегови€ физически глад и √о е спас€вала от лъчите на обедното слънце.
   
    » съм сигурен, че неслучайно върху герба на ≈русалим, най-главни€ от всички в€рващи градове на зем€та, симетрично са разположени две маслинени клонки Ч символите на ћира и —в€тата «ем€.
   
    -----------------------------
    ћаслиненото дърво е едно от най-древните и широко разпространени дървета в »зраел. ¬ √алиле€ растат дървета, чи€то възраст е н€колко хил€ди години. Ћистата на маслиненото дърво са зелени през ц€лата година, корените са много силни, а обратната страна на листата отраз€ват слънчевата светлина.
    ¬ библейските времена маслото от маслиненото дърво, зехтинът се е използвал за помазване на свещениците и кралете. ѕречистен зехтин се е използвал за запалване на менората. ћаслиненото клонче е символ на мира, за Ќой т€ станала доказателство за кра€ на потопа. ћаслината е част от емблемата на държавата »зраел. Ќейните дълбоки корени символизират силната привързаност на еврейски€ народ към зем€та на »зраел.

   
    списание Ђмаргаритаї

¬ ≈русалим, в √етсиманската градина, близо до ÷ърквата на всички нации и досега са се запазили осем толкова изкривени и стари маслинови дървета¬ ≈русалим, в √етсиманската градина, близо до ÷ърквата на всички нации и досега са се запазили осем толкова изкривени и стари маслинови дървета

ƒайте ¬ашата оценка за този пътепис


 оментари
ћитко
Ќерегистриран
2011-02-12 17:25:43
  ”поваването в т.нар. "свещенни предмети" /кръстчета, икони, мощи и пр./ е идолопоклонство, строго осъдено от Ѕибли€та - "Ќе си прави кумир..."; "Ќа √оспода “во€т Ѕог да се клан€ш и само на Ќего да служиш" /»зход 20:4 и ≈вангелие от Ћука 4:8/

  ¬сички полета са задължителни!
  Ќаправете сво€т коментар:    
   ѕодател:*
  од за оторизаци€:
*
 од за оторизаци€»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети до »зраел
÷ени на билети до »зраел
»збрахме за вас...
www.OkoloSveta.com - ѕътепис | јзи€ | »зраел |  ултурен / фолклорен | –азказ на един пътешественик в »зраел
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info
—паси, дари на... √ласувайте за този сайт в Ѕ√ чарт ќказион за бебешки и детски стоки  ниг»ко.com - онлайн книжарница за бизнес, туризъм, ресторантьорство All Traveling Sites
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2019. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com