dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      —р€да, 25 Ќоември 2020 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница

ѕътепис
‘лаг   »ран
   ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | √алери€  | E-магазин 

  »ран - страната на усмихнатите хора
  ѕубликуван от Ћюбо јфриката на 19 ƒекември 2009 г.
  “ози пътепис е прочетен 4602 пъти, рейтинг: 3.37

  
 онкурс
 ѕътепис, отличен с поощрителна награда
в  онкурса "≈кзотично пътешествие"

    “ази година духът ми на приключенец ме отведе в »сл€мска –епублика »ран. ѕреди да започна да се интересувам от тази страна, признавам си имах доста малко познани€ за хората там. ј те се оказаха най-добрите, които съм срещал по тази зем€.
    ѕолучаването на визата се осъществи с помощта на —имеон ‘лоров, колега мото пътешественик, за което искрено благодар€.
    ўе прескоча пътуването през “урци€, вече много е изписано за тази страна.
    Ќапускам южната ни съседка при ƒогуба€зит, отсреща е ирански€т град Ѕазарган. ƒвете държави са при€телски настроени една към друга, но живе€т в различни системи. ќще с отвар€нето на тежката метална врата към »ран, попадам в друг св€т. ¬сичко е изписано на арабски, никой не говори английски, доста е объркано на границата. “р€бва да се посет€т около7-8 гишета за разни печати и подписи. ≈дин служител буквално ме хваща за ръката и ме повежда от гише на гише. “ук самосто€телните туристи са като б€ла л€стовичка, толкова р€дко минават, че са на н€какъв вид почит. ќбмен€м 100 $ срещу 2 000 000 риала. ќт тези 100 $ за 10 дена усп€х да похарча само 80! ÷ените на всичко в »ран са направо престъпно ниски. «а 3-5 $ се хранех в добри крайпътни ресторанти. Ќ€колкоминутен телефонен разговор от »ран с √ермани€ излиза 80 ст.!?
    ∆ените са отделени от мъжете, цветовете на дрехите изчезнаха, преобладаващото е черното. ќттук нататък контактите ми с по-хубавата част от населението ще бъдат силно ограничени. јко искам да попитам за нещо, ще тр€бва да говор€ само с мъже, ако такива липсват, тогава се обръщам към най-възрастната жена. явно да си млада жена в »ран е престъпление! ¬последствие се разбра, че това е самo един фалшив морал, наложен от религиозното правителство. ’ората навс€къде са еднакви! »ранците живе€т в затворена държава и всеки контакт с чужденец за т€х е празник. —лучи ми се следното на една бензиностанци€ в град “акестан- зареждам и веднага до мен спират двама млади мъже на мотори ( масово се карат 125 сс.).  онтактуването е затруднено от незнаенето им на друг език освен фарси (ирански). ќт жестовете обаче разбрах, че ме кан€т в т€х на гости да пием чай. ѕо път€ караме бавно, те отпред, аз отзад. ѕо едно време р€зко спират, слизат от моторите и започват да се карат. —кандалите тук протичат по различен начин от ДнормалнотоФ, застават лице в лице, почти са допрели носовете си и се започва една канонада от викове. ѕо едно време реших, че ще се сби€т, толкова се нажежиха страстите. » това по средата на главната улица!? јз сто€ отзад и недоум€вам, какво става? ¬ърхът на изумлението бе, когато дойдоха от двете ми страни и всеки ме задърпа за ръка в различна посока! “ук тр€бваше да се про€ви балкански€т ми манталитет. ”споко€ване на духовете с малко по-висок тон от нормални€ и с думи, които н€мат превод. ¬последствие стана €сно, че са се скарали кой да ме приеме на гости у т€х. ѕостигнаха н€какво решение с това, че Дощетени€Ф не си отиде в т€х, докато б€х на гости при други€. ÷€л ден ме разхождаха из града, по роднини да ме покажат, да се похвал€т, гост имат от чужбина! Ќавс€къде се четеше в очите на хората един нескрит интерес към мен. “ук е м€стото да кажа каква метаморфоза става с жените, когато не ги наблюдават странични хора. Ѕ€хме в н€какви роднини и една наистина красива иранка с традиционното за »ран име Ќеда, горещо се опитваше да ми об€сни нещо. Ќа фарси, естествено! –азбрахме се едва след като извикаха друга красавица, говореща английски. —амо дето не получих сърдечен удар като разбрах какво е искала да ми об€сни толкова разпалено Ќеда! ƒиалогът протече в следни€ ред.
    Ц Ћюбен, аз много те харесвам, не искаш ли да ме вземеш за жена в Ѕългари€?
    Ц Ќеда, аз си имам жена!
    Ц ¬земи ме за втора жена?
    Ц ¬ Ѕългари€ не може!
    Ц ¬земи ме за домашна прислужница?
    Ц Ќе мога да ти плащам!
    Ц ўе ти работ€ без пари, само ме вземи!
    “ова е може би една от мечтите на съвременната млада иранка- да напусне страната си по какъвто и да е начин. Ќезависимо какъв ще е той! ћъжете имат по ДизпълнимиФ желани€. Ќавс€къде в »ран ме питаха има ли в Ѕългари€ уиски и дават ли по телевизи€та ДразсъблечениФ жени? ¬ъпреки трудните услови€, в които живе€т, политически и природни, ирански€т народ живее според разбирането, че живота така и така си тече, защо да не го изживеем с усмивка? Ќикъде другаде не съм срещал толкова усмихнати и добронамерени хора. ƒостатъчно е само да спра и веднага н€кой ме пита имам ли нужда от нещо. Ќа три пъти не усп€х да откажа на насто€телните молби на хората да им гостувам. » така усп€х да разгледам »ран УотвътреФ. ¬ стремежа си да помогнат, пон€кога пречат. Ќапример като насто€ват да ми регулират водата в бан€та!?
    ѕътуването през такава гол€ма пустинна държава постав€ на изпитание както физическите, така и психическите сили. Ќезависимо, че »ран има много нефт, липсват рафинерии, а оттам и бензин. ƒа, в »ран снабд€ването с бензин е гол€м проблем, защото го внас€т от “уркменистан. —ъществуват малко бензиностанции, а разсто€ни€та са огромни. ¬ъпреки че съм с 45 литров резервоар, на два пъти се чудех дали ще стигна до следващи€ град. ѕо бензиностанциите стават големи опашки и задръствани€. ¬сичко това обаче, се компенсира от цената. «а мен като чужденец цената е много по-гол€ма от тази за местните хора. “е се легитимират с личната си карта направо в бензиноколонката. ÷ената с карта е около 30 ст. за литър. «а мене беше 70 ст. Ќаправо ме съжал€ваха с този ДскъпФ бензин.
    ƒруги€т проблем, който се подразбира, е водата. “ук вече положението е много сериозно, да не кажа ужасно! Ќикъде не вид€х река, езеро или н€какъв водоем, който да става за пиене. —амо в северен »ран, покрай  аспийско море има реки. ѕресъхнали речни корита и солени езера б€ха гледките ден след ден. ≈динствено в оазисите има сондажи, от които излиза вода и около тази вода се е образувал зелен по€с, където можеш да спреш на с€нка. –азбира се, от всеки град може да се купи бутилирана вода, но тук има друг проблем. ƒвижението в градовете е такова, че не ми остава време да погледна в страни. Ќ€ма друга държава с такива шофьори! «а сравнение, ще дам пример с »станбул. јко там движението го наричаме ДлудницаФ, то движението в »ран е ДмелницаФ! “ук не важат никакви правила, никакви предимства. Ѕуквално всеки кара, където си поиска. ¬ ћардвашт се запознах с ’амид и семейството му. “ой е кино режисьор в Ўираз. «а да не се бутам в градското движение, тръгнахме с неговото моторче да разгледаме града. ќтначало помислих, че иска да ме впечатли с карането си, защото как иначе да си об€сн€ хващането за брон€та на н€ко€ кола, карането в насрещното платно и това с една ръка, другата стиска телефона, главата му завърт€на към мен, об€сн€вайки нещо. Ќакра€ за капак на всичко взе, че се облегна на калника на движещи€т се камион. »зтръпнах при вида на върт€щата се огромна гума само на една пед€ от главата ми. «а каски, защитно облекло и други Дзападни глезотииФ даже не става и дума. ¬ “ехеран попаднах в задръстване, където вс€какви транспортни средства се движат плътно едно до друго. “олкова са на гъсто колите, че ако не б€ха ролбарите, щ€ха да ми смачкат резервоара. Ѕуквално се остъргват една в друга! “ака и не разбрах, по какви правила се движат, дали паз€т предни€ , дали десни€, дали с предимство е по-големи€? «абел€зах, че много държат на визуални€ контакт. —амо с поглед и се разбират. ¬сичко това не важи за ≈сфахан, това е град, който с€каш не е в »ран. —упер спокойно движение, навс€къде зеленина и полицаи, говорещи английски. Ќаправо се влюбих в този град.
    ѕротивно на общото мнение, че в »ран има какво да се разгледа, ще кажа, че не е точно така. Ћипсва вс€каква туристическа инфраструктура. Ќикакви табели на разбираем език или нещо, което да укаже, че ето тук има това и това. ѕолзвам три езика и каква полза от т€х, като сигурно съм минал покрай много интересни места, без да мога да разбера? ƒруг проблем са разсто€ни€та. «а да вид€ нещо, което съм си набел€зал, тр€бва да карам ден или два, за да стигна до него. » то през пустини, там друго н€ма! » когато пристигна на предполагаемото м€сто, се оказва, че не мога да го намер€. ћного непри€тна ситуаци€! ѕървата столица на ѕерси€ е град ДPersepolisФ, обаче иранците му казват ДTakht-e-JamshidФ. ≈динствено тук има насочваща табела на английски. Ќастан€вам се в къмпинг за 5 $. Persepolis е построен по времето на цар ƒарий за 50 години. »мпери€та му включвала 43 нации! “ой е нещо като национална гордост на »ран.
    ћежду Fasa и Darab ме застига п€съчна бур€. »зведнъж небето и зем€та се сл€ха в един цв€т. ѕочти ураганен в€тър носи изтръгнати растени€, пречупени клони, п€сък, дребен чакъл! «а да не се обърне мотора, го подпирам на една па€нтова ограда. Ќ€как си усп€вам да направ€ две Ц три снимки, л€гам свит на топка на зем€та, дишам през ръкава на €кето и си повтар€м Д»скам да живе€, искам да живе€Ф.  акто започна изневиделица, така и завърши тази бур€. ÷ели€т б€х в п€сък и чакъл, моторът представл€ваше едноцветно подобие на п€съчна фигура.
    ¬ Darab спирам в градски€ парк, с намерението да си разпъна палатката. ¬ »ран е напълно свободно и разрешено да спиш в парковете. ƒаже извън градовете има специално направени за това места. ћного от тези паркове си имат управител, който се грижи за напо€ването, чистотата и всичко друго. ¬сичко е безплатно! ƒокато се оглеждам за подход€що м€сто, един младеж ме кани на примитивен английски да отида при т€хната компани€. ÷€лата фамили€ е дошла в парка на хладина. Ѕаща му, Ѕасри, е лекар в местната болница и веднага ме кани в т€х на гости. ѕриемам с радост, тр€бваше да смъкна от себе си сло€ п€сък и прахол€к след днешната бур€. Ќо пак се по€в€ва стари€т проблем с общуването. »скат да питат за много неща, но не можем да се разберем. “ук на помощ идва брата на Ѕасри, той е учител по английски, но в съседни€ град. “ова за иранците не е никакъв проблем. —амо му звъннаха по телефона и след половин час се по€ви усмихнат до ушите. »зкарахме в приказки до два през нощта.
    Ќа следващи€ ден достигнах до Bandar Abbas на »ндийски€ океан. “ова беше най-южната точка в мо€ план. ƒостигнах €! ќттук нататък започваше завръщането. ќще със спирането на крайбрежни€ булевард, до мен спира една кола и отвътре на чист български се чува Д≈й, ти българин ли си?Ф Ќ€колко секунди не мога да разбера какво са ме попитали. ƒвама брат€, иранци, учили в Ѕългари€, във ¬арна!? ѕак покана за гостуване, пак приказки до среднощ. ¬същност това гостуване беше върхът на ц€лото ми пътуване в »ран. ќт тези хора научих всичко, което вече знам за тази страна. Ќа други€ ден те си тръгнаха по техни си задачи, а аз да разглеждам най-горещи€ град в »ран. ѕрез ден€ температурата се покачва до неверо€тните 50-55 градуса! Ќаправих снимка, на ко€то се вижда, как в 9.30 сутринта вече е 49 градуса. ѕрез нощта температурата спада до 35-40 градуса. «имата била ДстуденаФ, ставало 25Ц30 градуса!? ќт 40 години не бил вал€л дъжд в този район. ÷€ло поколение не е виждало такова природно ДчудоФ!?
    ќтивам да се ДтопнаФ в »ндийски океан. ќбаче океанът го н€ма! “ук брегът е толкова полегат, че по време на отлив водата се отдръпва на 500 м. навътре. » остава един сбит п€сък, по който може да се кара кола безпроблемно. ј за да плува човек нормално, тр€бва да извърви около километър във вода до коленете.
    √ол€мата атракци€ е рибни€ пазар.  азват, че в него се предлагат над 70 вида риба. ќтделно другите морски обитатели. Ќо повечето продавачи са намръщени представители на местното племе ДколиФ и не разрешават да им снимам стоката.
    ¬ечерта пак сме се събрали в моите домакини. ’апваме морски деликатеси, но нещо липсва. –ибите обичат да плуват! ј в »ран не се продават никакъв алкохол. ѕоне официално! ћестните рибари само се вод€т такива, всъщност са си контрабандисти на алкохол от ƒубай и наркотици от ѕакистан. — малките си жълти лодки оборудвани с свръх мощни двигатели на Yamaha, само за 3 часа отиват до ƒубай, купуват алкохол от безмитните магазини и газ обратно. «а 4 бири в кутийка и шише водка ДSmirnoff Ф, брат€та платиха 200$. »зпих една бира, сигурно най-скъпата бира в живота ми. ѕредложиха ми срещу 300 $ на час (толкова е тарифата) да Допозна€Ф горещите иранки! ќтклоних им предложението, разбира се! «а такова нещо в »ран Дскъс€ватФ с една глава.
    ¬ града живе€т много наркомани от цели€ св€т. ≈втини€т наркотик, който влиза от јфганистан, е като магнит за тези пропаднали хора. ÷елогодишната благопри€тна температура позвол€ва да се живее на улицата и така животът им се улесн€ва много.
    Ќа другата сутрин с най-гол€мата скорост, на ко€то съм способен скачам в екипа и веднага тръгвам да ме духне в€търът. ѕоемам към Zahedan на ѕакистанската граница. ѕак ц€л ден скучно пустинно каране. ѕри влизането ми в града ме спират полицаите.  ато разбраха, че съм сам и се кан€ да сп€ н€къде извън града, веднага паспортът ми изчезна за една вечер. «а личната ми сигурност го прибраха, а аз б€х задължен да сп€ в градинката пред полици€та. Ќа сутринта, вече с паспорта в джоба, маршрутът е само на север. ѕо препоръка на полицаите тр€бва да изб€гвам контактите с местните хора в малките селца. » никакви снимки! ѕо такива места липсва вс€каква закрила, на ко€то бих могъл да разчитам. ќттук минават основните канали с наркотици и хората са особено чувствителни към непознати. «атова реших да карам ц€л ден без почивка. ќт Zahedan до Mashhad го направих за 14 часа, това са 980 км. “ук пак познати неща: градски€ парк, усмихнати иранци ме заобикал€т, пак покани за гостуване. «апочва да ми омръзва да съм център на вниманието. Ќе мога да се нахран€ на спокойствие! ¬се има н€кой, който се върти около мен. —лед Mashhad целта е  аспийско море. Ќо тр€бва да мина през “ехеранската ДмелницаФ! ”жасното движение в този град ме кара да се концентрирам максимално. ѕредпочетох да преживе€ още една п€съчна бур€, ако мога да избегна града. Ќо не може! ’върл€м се с рогата напред и каквото стане! —лед два часа игра на корида с коли и камиони съм вън от града. — облекчение поемам към Chalus, на брега на  аспийско море. “р€бва да мина през един високопланински проход Ц 2600 м. ¬ началото на този път стои табела написана на различни езици: Д¬ие се движите по един от най-опасните пътища в светаФ! ƒокато не го вид€х наистина не пов€рвах. ѕът€ е изсечен в почти отвесни скали. Ќа места има до десет платна едно над друго.  ато се изкачих най-отгоре и погледнах, имах чувството че великани са рисували по планината в момент на лудост! Ќаистина е уникален път.
    Ѕрега на  аспийско море бе пълно разочарование. ÷ели€т бр€г е зает плътно с частни имоти. Ѕуквално н€ма никакъв достъп до водата. — мъка се провр€х под една телена ограда, за да стигна до морето. Ќито има какво да се види, нито какво да се прави. Ќаправих две снимки и пак на кон€.  олкото отивам по на север, толкова повече се усеща хладината на  авказ. ¬ечерта сп€ в парка на Astara, около мен са се разположили јзербайджански шофьори на камиони. Ќос€т дини от јзербайджан към »ран. ¬ечер€та ми се състо€ от 1-во- дин€, 2-ро- дин€ и 3-то- дин€. »маше дин€ и за из път.
    ќттук следваха Ardabil, Tabriz, Marand, Maku и Bazargan.
    — това завърши обиколката на »ран. ƒържава колкото интересна, толкова и скучна за пътуване. јко н€кога отида пак в »ран, то ще е само, за да се срещна с истинските хора недокоснати от западни€ начин на живот. “ези деца на пустин€та ми показаха как и в най-сурови услови€ можем да съхраним най-човешкото в себе си! Ѕлагодар€ ¬и »рански при€тели!
    “ова пътуване бе извършено с Africa Twin 650 J. »зминах 10 800 км. »зтърках един комплект гуми. —пах къде ли не, €дох какво ли не, върнах се зареден с положителна енерги€ до следващото пътуване, което см€там да бъде до »нди€! ƒано успе€!
   
    Ћюбо јфриката
    ¬арна Ц юни 2009 г.
    —нимките от пътуванeтo - http://picasaweb.google.bg/africa.twin.bg/2009#

ƒобави във Facebook   


—нимка 1—нимка 2
—нимка 3—нимка 4
—нимка 5—нимка 6
—нимка 7—нимка 8
—нимка 9—нимка 10

ƒайте ¬ашата оценка за този пътепис


 оментари
listani
2010-01-07 19:54:10
  ѕоздрав за наградата, €вно сте любител на източна екзотика!

wave
wave
2010-01-08 09:23:09
  ѕоздравлени€ Ћюбо! ƒухът ¬и на пътешественик личи от вс€ка ваша написана дума. «авиждам ви за смелостта да посетите толкова далечни места на мотор и стремглаво да се впускате в подобни приключени€!
  ј снимките са направо зашемет€ващи!

svilenpan
2010-01-08 12:14:22
  ѕоздравлени€ за интересните пътеписи и наградата! ¬ие сте пътешественик в истински€ смисъл на думата.

ћј√»
Ќерегистриран
2012-05-14 22:14:38
  Ѕ–ј¬ќ и за пътешествието и за толкова добре и увлекателно написани€ текст.»мам усещането ,че пътувам заедно с ¬ас и лично виждам и съпрежив€вам всичко .
  Ѕ–ј¬ќ ! »стинско удоволствие е да ¬и чете човек .
  — нетърпение чакам новите ви пътеписи.

  ¬сички полета са задължителни!
  Ќаправете сво€т коментар:    
   ѕодател:*
  од за оторизаци€:
*
 од за оторизаци€»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети до »ран
÷ени на билети до »ран
»збрахме за вас...
‘отогалери€
Ќашето предложение...

www.OkoloSveta.com - ѕътепис | јзи€ | »ран | ћеждународни екскурзии | »ран - страната на усмихнатите хора
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info | 
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2020. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com