dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      Ќедел€, 31 ћай 2020 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница

ѕътепис
‘лаг   »сланди€
   ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | √алери€  | E-магазин 

  Ќеверо€тната »сланди€ Ц 2
  ѕубликуван от svilenpan на 03 януари 2010 г.
  “ози пътепис е прочетен 3355 пъти, рейтинг: 2.39

  
 онкурс ѕътепис, участвал в  онкурса "≈кзотично пътешествие"

    ... Ќа другата сутрин малкото пътешественическо д€волче отново ме сръчква рано-рано. —тавай, мързеливецо, днес е ден€т!
    ƒа, днес е ƒен€т! ƒен€т, в който при малко късмет най-после ще пресека една от двете пол€рни окръжности на «ем€та. Ќе, че това има толкова важно значение, но друго си е да знаеш, че си бил на лини€та, зад ко€то владетел е Ќегово ¬еличество —тудът! ѕри пътуването си до јнтарктида преди години се доближих плътно до ёжни€ пол€рен кръг, но така и не усп€х да го пресека. —ега тр€бва Уда получа удовлетворениеФ, макар и от друг УпротивникФ!
    —т€гаме багажите и потегл€ме. √радчето ƒалвик, откъдето тръгва ферибоотът за отдалечени€ на 40 км. от брега остров √римсей е само на половин час път от јкурейри. Ќамираме лесно пристанището и след минути вече сме в удобната обща пътническа кабина. «а мое учудване пасажери не липсват. ќсвен нас в червените седалки се разполагат н€колко жители на острова, връщащи се от ДматерикаУ и групичка френски журналисти, които щели да снимат филм за √римсей. Ѕагажите и една кола са натоварени, корабчето се залюл€ва и поема по маршрута.
    ѕътуването трае три часа и половина и през това време ни задминават н€колко делфина и синьобо€дисан рибарски кораб, поел към широките ловни полета на север. ќтминаваме бавно дълги€ бр€г на фиорда, разположени€ срещу ƒалвик втори по големина в »сланди€ остров ’рисей, после оранжев фар и навлизаме в √ренландско море. Ќавън е доста студено и усилващи€ се в€тър ме кара да избера топлата кабина и безплатното кафе.
    «а да мине по-бързо времето се зарав€м в картата на »сланди€ и постепенно се замисл€м върху нещо, което забел€зах още при първото й разгръщане. ј то е, че исландците прав€т истори€ от всичко! ќт всеки камък и скала, от вс€ка дребна, но запомнена случка, от вс€ко събитие. ѕоглеждам н€колко от надписите съвсем произволно: УЌа този остров преди 1100 години жив€ха ирландски монасиЕФ, или Уѕрез 1627 г. алжирски пирати атакуваха това м€сто и плениха над 60 човекаЕФ или У≈дна от най-известните истории за духове в »сланди€ се случи в тази областЕФ и т.н. „овек неволно остава с впечатлението, че наистина вс€ко камъче и тревичка тук са пропити с истори€. » като че за да подкрепи тези мисли, корабът минава близо до м€стото на брега, за което в картата е отбел€зано, че УЕпрез XIX век б€ла мечка е атакувала хората тук...!Ф
    ¬€рно, че туризмът е важно перо в тукашната икономика, но дали всичките тези легенди и отбел€заните със специални€ знак УинтересноФ места по картите са единствено за да накарат туриста да ахне и да остави тук парите си? ≈два ли е така! ћисл€, че по-скоро това е от желанието исландецът да се чувства като част от народ с €рка истори€, като човек със самочувствие, като човек със славно минало и произтичащо от това сигурно бъдеще!
    ¬прочем, като стана дума за духове, нека да спомена и факта, че много от местните обичат духовете, привидени€та, троловете и т.н., както и историите за т€х! ≈дин от последните митове на тази тема е, че дори известната по време на —тудената война среща между президентите √орбачов и –ейгън е била саботирана от живеещи€ точно в тази къща известен дух ћори.
     ъм об€д на хоризонта се по€в€ва ниска зем€, фар и къщички, ферибоотът заобикал€ каменен вълнолом с накацали чайки и акостира на пристанището.  апитанът об€в€ва престой точно шестдесет минути и ние се изсипваме на брега. ѕредварително сме проучили картата и знаем, че лини€та на ѕол€рни€ кръг минава в северната част на островчето, което е на не повече от един километър от пристанището.
    ќстровът представл€ва една петкилометрова ивица зем€, проснала се сред морето и ако не беше прословути€т паралел, сигурно щеше да се радва на значително по-малко внимание. »зграден е от базалтови скали и п€съчници, покрити през зимата със сн€г, а през л€тото с буйна трева, жълтурчета, глухарчета и мъх. ѕернати€ св€т е доста разнообразен, за разлика от човешкото присъствие, което е заковано на цифрата 102. »стори€та на това захвърлено сред студените северни вълни парче зем€, разбира се е представена на вниманието на туристите във вид на информационен лист, окачен в каюткомпани€та на ферибоота. ќттам разбирам, че навремето норвежки€т крал ќлафур неуспешно се е помъчил да си изпроси островчето, см€тайки да разположи там сво€ военна част. » също така, че жителите му през деветнадесети век се прославили с шахматните си умени€. ≈, не е много, но пък и островът не е гол€м.
    » така, задачата е за един час да минем зад ѕол€рни€ кръг, да се снимаме и да се върнем навреме за отплаването на кораба! “ръгваме с широка крачка и докато подтичваме, ц€лата работа малко ми заприличва на джеклондоновското надб€гване за спечелването на свободни€ златоносен участък (съответно на един милион долара!) от разказа му ДЌадб€гването за първенствоУ. “ук не дават по милион долара, но ако си платиш 500 крони, можеш да се сдобиеш с ценно парче харти€, на което пише името ти и че на еди-ко€ си дата си прес€къл северни€ ѕол€рен кръг! — печат и подпис, естествено! —делката си € бива и всички бързаме да не € изтървем.
    —коро подминаваме самолетната писта и обслужващите € сгради ( в »сланди€ има около сто летища и защо едно от т€х да не е тук!) и стъпваме на широка пол€на. ƒвама от спътниците ми вад€т по един GPS от ръкава си и започват да се лутат из тревата като нещотърсачи. Д66 и 25, Е и 28, ... и 30, ... и 32 ...пауза ... и 34!У. ќпа, подминали сме! Ќ€колко крачки назад и ... да, ето тук е. Ўестдесет и шест градуса и тридесет и три стотни, нула, нула, нула!
    ѕол€рни€т кръг!
    ¬ече съвсем тържествено прав€ крачка напред ... и ето ме далеч на север, при лютите студове и белите мечки! ј до полюса остава съвсем малко. јбе, почти съм –обърт ѕири!
    «а да н€ма никаква грешка отиваме още по на север, чак до високи€, стръмен бр€г, откъдето се вижда само морето. “ук се снимаме и ƒокторът прави величествен анонс за бъдещи€ си филм : Д... » така уважаеми зрители, зад мен вече н€ма нищо, освен —еверни€ полюс!...У јз си знам, че единствено √ренланди€ е издала едно противно ръбче по същи€ меридиан, колкото да ни развали удоволствието, но си мълча. Ќе бива да се развал€ маги€та на мига!
    ѕочти на кра€ на острова сме, долу под нас морските вълни обливат скалисти€ бр€г, а по тесни€ каменен плаж са скупчени изхвърлени от последната бур€ дървени трупи. ¬иж ти, откъде се снабд€вали исландците с дърва. ћай направо от канадските сечища!
    „айките се ви€т наоколо, излитат и кацат от скалните си обиталища, а под краката ми меки€т торф при€тно пружинира. ¬ече е време да тръгваме, за да не изтървем фери-то. Ќикак не ми се иска да плувам четиридесет километра в ледените води, а редовните чартърни полети едва ли са за нас!
    ќтново нагазваме в избу€лата трева, пресичаме обратно ѕол€рни€ кръг и времето забележимо се затопл€. ƒокторът нещо се суети и по н€кое време подвиква: Дјбе, аз къде си оставих раницата, преди или след пол€рни€ кръг?У Ќамира € захвърлена далеч зад шестдесет и шести€ паралел, грабва € и тъкмо да тръгнем бързо към кораба, се оказва, че не сме се запечатали до специални€ монумент. ѕоследни€т е туристическа атракци€ и представл€ва стълбичка, символично прехвърл€ща тръба-паралел, под издигната мачта с табелки, указваща посоките и разсто€ни€та до известни световни градове. —офи€ € н€ма, но пък вече знам, че –ейк€вик е на 325 км., Ћондон Ц на 1949, а “окио чак на 8494 км!
    ƒокато другите се снимат, тайно се м€там върху крилото на оставени€ без надзор двуместен самолет и си представ€м как се издигам нависоко. ѕосле, когато н€кой извиква У’айде, че останаха пет минути!Ф фантази€та бързо отстъпва на реалността и хукваме към пристанището. ѕодминаваме на бегом магазинчето за сувенири, после р€зко се връщаме и влизаме в него. јми сертификатите?! «атова ли бихме толкова път и кой ще ти пов€рва, че си бил тук, ако н€маш документ!
    —лава Ѕогу, необходими€т човек е налице и само чака честолюбиви туристи. —лед кратко затруднение със слав€нските имена, печатът е ударен и скъпоценните документи са в ръцете ни. ¬ бързината едва се разминаваме с движещ се джип (за какво ли им са коли на остров, на който едва ли има и три километра път Ц освен ако не гон€т потегл€щ кораб, разбира се!) и изтопуркваме в последната секунда по трапа. ”сп€хме! яркожълти€т кораб обира въжетата и отново поема Уна юг!ФЌа палубата се устройва кратко пиршество с бира и сандвичи, на което може да завиди и сами€т –обърт ѕири.
    ¬ечерта единственото, което ни кара да заспим, е очакването на новите чудеса, които ще ни предложи утре неверо€тната »сланди€!

ƒобави във Facebook   


—еверни€т исландски бр€г—еверни€т исландски бр€гЌавлизаме в √ренландско мореЌавлизаме в √ренландско море
–иболовен кораб–иболовен кораб—нимка на острова—нимка на острова
пристанището на о. √римсейпристанището на о. √римсей—имволичната —еверна пол€рна окръжност—имволичната —еверна пол€рна окръжност
≈дин от жителите на острова≈дин от жителите на острова—еверни€т бр€г на остров √римсей—еверни€т бр€г на остров √римсей
‘ерибоотът в пристанището на острова‘ерибоотът в пристанището на острова»сландски тролове - сувенири»сландски тролове - сувенири

ƒайте ¬ашата оценка за този пътепис


 оментари
hektor
2010-01-03 20:57:49
  svilenpan, аз съм фен на твоите разкази.  аквито и коментари да пишат при другите пътеписи - това тук е истинско.

svilenpan
2010-01-05 14:58:15
  Hektor, благодар€ за добрите думи! –адвам се, че писани€та ми са ти харесали, над€вам се от т€х да има и практическа полза за всички, които в бъдеще ще посещават тези красиви места.

  ¬сички полета са задължителни!
  Ќаправете сво€т коментар:    
   ѕодател:*
  од за оторизаци€:
*
 од за оторизаци€»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети до »сланди€
÷ени на билети до »сланди€
»збрахме за вас...
‘отогалери€
www.OkoloSveta.com - ѕътепис | ≈вропа | »сланди€ | ≈кстремен туризъм | Ќеверо€тната »сланди€ Ц 2
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info | 
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2020. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com