dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      ѕонеделник, 25 ћай 2020 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница

ѕътепис
‘лаг   »тали€
   ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | √алери€  | E-магазин 

  Ќа гости на «елената планета - ƒаманхур
  ѕубликуван от admin на 02 ёни 2009 г.
  “ози пътепис е прочетен 2551 пъти, рейтинг: 2.62

  

    “ук ще срещнете хора, които се поздрав€ват с Con te! ("— теб!") вместо с типичното Ciao, нос€т имена на животни, прегръщат те по най-топли€ начин на света, карат като луди по тесните криволичещи пътища под јлпите и в ушите им звучи музиката на цвет€та. Ќе се изненадвайте, ако жената, ко€то ви е приготвила чудно капучино в кафенето, всъщност работи като психолог, а междувременно € срещате и на полето да плеви картофите...
   
    —лед н€колко часа във влаковете между ћилано -  ивасо - »вре€ се озоваваме в центъра на ƒаманхур, за което знаем само, че е екообщество.  ъщата за гости е б€ла постройка на два етажа - изрисувана от горе до долу в цвет€ с човешки размери. ѕокривът е покрит с панели, акумулиращи слънчева светлина. ѕо€в€ва се жена на име ћармота, ко€то ни дава ключа към ста€та и ни моли да сме така любезни да не щъкаме напред-назад из територи€та и да изчакаме до утрешни€ ден, когато ще ни разведат и об€сн€т къде точно сме попаднали.
   
    ћо€та при€телка и аз делим ста€ с англичанка, ко€то още същата вечер ни прави кратко въведение какво е ƒаманхур, което завършва с "ѕознавам ƒаманхур от 15 години и все още не мога да кажа, че съм го опознала".
   
    Ќа следващи€ ден стават €сни н€кои неща:
   
    ѕрез 1975 г. дузина души начело с 25-годишни€ по това време ќберто јйрауди постав€т началото на екообществото. ќбедин€ва ги желанието им човекът отново да заживее в хармони€ с растителни€ и животински€ св€т, да пробуди божественото в себе си и по възможност човечеството да се отклони от път€ на саморазрушение, поет така стремглаво.
   
    “ака се стига до изграждането на един напълно алтернативен модел на съществуване, който работи в пълна сила и до днес, когато в ƒаманхур живе€т посто€нно около хил€да души от всички райони на »тали€ и от ц€л св€т. ƒаманхур има статут на федераци€. ƒаманхурейците плащат данъци, гласуват и се радват на "тапи€та" от ќќЌ, ко€то ги награждава за модел на устойчива общност.
   
    ћогат да се похвал€т със собствен всекидневник, собствена валута - кредито (1 кредито = 1 евро), собствена конституци€ и собствено управление (като избори има на всеки шест месеца). ќсновното им училище, в което учат около 80 деца, работи също по собствен система.  огато е време да се преподава истори€та и географи€та на »спани€, ‘ранци€ или —јў, куфарите се ст€гат и децата се отправ€т на пътешествие до въпросните страни. ј математиката им помага да изчисл€т разхода си на гориво и с каква скорост да се движат, за да стигнат до най-близки€ град, преди да се мръкне.
   
    —ъщо така научаваме, че ƒаманхур е кръстен на едноименни€ древен град в ≈гипет, като в превод името значи град на светлината.  акто и че долината в ѕиемонт, ко€то е избрана за дом на ƒаманхур, е специално м€сто, където се пресичат четири от т.нар. синхронни линии. (ƒругото подобно м€сто, където се засичат четири от линиите, е високо в “ибетските ’ималаи. —поред проучването на ƒаманхур планетата ни е опасана с хоризонтални и вертикални синхронни линии, които са нещо като реки от енерги€, в които се съхран€ва безкрайно количество знание. "“е са нещо като библиотека, ко€то съдържа всичко, което човекът н€кога си е помисл€л", об€сн€ва ќберто јйрауди.)
   
    ¬секи даманхурец си избира име на животно и име на растение. Ќапример в супермаркета им "“ентати", където се продава само биологична и органична храна, ще ви обслужи прекрасна едра руса жена на име ѕатица ћъх. Ћ€стовичка и —врака ще ви посрещнат в уелкъм офиса и нищо чудно н€ко€ риба, елен, кон, жаба, мрвка, дракон или горски дух да ви качат на автостоп.
   
    —лед разходката в центъра заставаме до табелата на изхода, на ко€то е изписано "—инхронно придвижване" (т.е. автостоп за даманхурци), след малко се по€в€ва кола и отвътре идва поздравът Con te! - и вече пътуваме по италиански тесни€ път към " реа" - сграда, където се намират супермаркетът, конферентната зала, галери€, н€колко ателиета за бижута и поликлиниката на ƒаманхур.
   
    ѕо-късно вечерта в " реа" започва представлението "Ќаномакине" ("Ќаноавтомобилът"), поставен от ”никорно (еднорог), ко€то преподава театър в академи€та в ћилано, но живее в ƒаманхур. “ук обаче актьорите са отново жители на ƒаманхур. —лед час и половина хумор на абсурда се понас€ мелоди€ с много балкански и цигански ритми, актьорите об€сн€ват на публиката да премести столовете си настрани, актьорите скачат от сцената и започват да препускат в кръг, въвличайки зрителите в кръга. ƒа напомн€: това е на фона на балканско-циганските ритми. » след като всички на възраст между 3 и 75 са въвлечени в тази въртележка от размахващи се ръце, крака и подскачащи тела, всичко това преминава в дискотека. ¬реме за танци.
   
    "Ќе си мисли, че вс€ка вечер има театър или представление", казва ƒзебу, който носи името на африканско животно, подобно на антилопа и зебра. Ќезависимо колко нар€дко се случва подобно нещо, си мисл€ аз, тези хора определено зна€т как да използват времето за забава.
   
    ’ората в ƒаманхур живе€т на малки групи от по 15-20 души, наречени нуклео, като обикновено съжителството им се основава на общи интереси и приоритети, а не на роднински принцип. ¬с€ко €дро има сво€ специфична дейност - в едно живе€т хора, които се занимават повече с театър, в друго са се посветили на земеделие и отглеждане на животни, в трето се прав€т биологични проучвани€, четвъртото разработва алтернативни източници на енерги€. ќбикновено всеки човек си има сво€ професи€ - адвокат, лекар, техник, ко€то практикува във и извън рамките на екообщността, но също така е въвлечен в проекта на нуклеото, в което живее. » така например адвокатът ще ходи на работа в близки€ град »вре€, ще сади домати и боб в градинката пред къщата, в определен ден от седмицата ще прибере децата от училище, а в друг - ще тр€бва да сготви и напазарува за ц€лата къща.
   
    —ъс сигурност всичко казано дотук само загатва за света на ƒаманхур, но си мисл€, че тр€бва да спомена за две неща преди кра€ на този текст - музиката на растени€та и ’рамовете на „овечеството (Temples of Humankind).
   
    –астени€та кореспондират със света около себе си, като пе€т или по-скоро излъчват собствена вибраци€, ко€то нормалното човешко ухо не улав€. Ќо пък в ƒаманхур са изобретили машина, ко€то превежда вибраци€та на растени€та в мелоди€. » се оказва, че растени€та са прекрасни композитори, не всички, разбира се, но н€кои от т€х са особено добри.  акто баща ми пита: " ой е композиторът на тази мелоди€?", след като чу диска със записи на растени€. ≈дин кестен, об€сн€вам аз...
   
    ’рамовете на „овечеството
   
    " огато вид€х снимки от ’рамовете на „овечеството, си казах, че тр€бва да ги посет€, преди да умра. “а това нещо е направено в рамките на мо€ живот! ѕо същи€ начин бих отишла да вид€ —икстинската капела, ако б€х нейна съвременничка...", казва американската туристка –ейвън.
   
    ’рамовете на човечеството са седем зали, прокопани под зем€та, в скалите, като последната достига до седемдесет метра дълбочина. ¬ т€х буквално е изрисувана и пресътворена в мозайки истори€та на човечеството - от самото създаване на света през различните цивилизации и важни събити€, като се стига до модерни€ човек, който свири джаз и играе на шах. ћного от божествата в различни религии също са намерили м€стото си в една от залите - гръцки, египетски, африкански, индиански, индийски, скандинавски, исл€мски, €понски и много други божества сподел€т едно общо пространство и по всичко изглежда се разбират много добре.
   
    »зграждането на храмовете обаче е било пазено в дълбока тайна, като е било сигурно, че правителството и ¬атиканът ще забран€т копаенето в скалите. —лед като член от групата на ƒаманхур напуска обществото в началото на 90-те и предава тайната им, една сутрин жителите на √рада на светлината осъмват обсадени от полицаи и кръжещи хеликоптери в небето. ѕолици€та е предупредена да търси терористи, които се кри€т в тайно прокопаните зали. —лед заплаха, че ще взрив€т ц€лата планина, ако не им покажат тайните места - основател€т на ƒаманхур се съглас€ва. “ой и шефът на полици€та влизат в залите - ’рамовете на „овечеството, и след час излизат. Ўефът на полици€та е сма€н от вид€ното. ¬место терористи вътре той открива истинско произведение на изкуството. ƒнес ’рамовете на „овечеството със седемте си зали са считани за национално богатство на »тали€.
   
    “ова беше една много бърза разходка с големи крачки из ƒаманхур и е съвсем възможно сега да имате много въпросителни. » ако случайно този текст представ€ общността като туристическа атракци€, мол€ за извинение, това съвсем не е така. ƒа, екообщността е отворена за посетители, но т€ не спира да функционира, да се развива и промен€ въпреки това.
   
    ¬ началото ми беше трудно да пов€рвам, че такова м€сто съществува и че е възможно да работи, но сега като че ли свикнах с тази иде€. » по-скоро гледам на ƒаманхур като на една различна планета в рамките на нашата.
   
    јвтор: ƒиана —тоева
    ƒневник.bg

—нимка 1

ƒайте ¬ашата оценка за този пътепис


 оментари
  ¬се още н€ма добавени коментари!
  ¬сички полета са задължителни!
  Ќаправете сво€т коментар:    
   ѕодател:*
  од за оторизаци€:
*
 од за оторизаци€»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети до »тали€
÷ени на билети до »тали€
»збрахме за вас...
‘отогалери€
Ќашето предложение...

www.OkoloSveta.com - ѕътепис | ≈вропа | »тали€ |  ултурен / фолклорен | Ќа гости на «елената планета - ƒаманхур
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info | 
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2020. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com