dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      ѕонеделник, 17 ‘евруари 2020 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
¬ сайта
  ‘орум:423
  —татии:521
  ќферти:74
  Ќовини:825
  —нимки:2038
   аталог:231
  ѕътеписи:949
   онкурси:6
   нижарница:10
  ѕотребители:3793
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница

ѕътепис
  ћеждународни екскурзии
  ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | E-магазин

  ≈дно пътуване във времето.... от  онстантинопол чак до »станбул
  ѕубликуван от nikoleta68 на 12 ёли 2010 г.
  “ози пътепис е прочетен 2790 пъти, рейтинг: 5.56

  
 ѕътепис от ¬иртуалното околосветско пътешествие

    Ќе всички пътища вод€т към –им! Ќ€кои Ц внезапно или дългоочаквано, плахо или стремително, отвеждат другаде Ц ни много далече, ни много близо Ц в покрайнините на ≈вропа или иначе казано до  онстантинопол, ÷ариград, —тамбул Ц града гол€ма, както се пее в народните ни песни, а на езика на съвременната географи€ Ц днешен »станбул.
   
    ƒаЕ ѕосоката е югоизтокЕ “ам, накъдето през III век император  онстантин отправ€ взор в търсене на подход€що м€сто за нова столица на –имската импери€. ¬ стремежа си да издигне град Ц по-бл€скав и велик и от сами€ –им, владетел€т прави сво€ изключително сполучлив избор, посочвайки бреговете на Ѕосфора. » Ќови€т –им се ражда Ц за по-малко от шест години, върху антични€ ¬изантион Ц с труда на повече от един милион роби и колонати, на 11 май 330 година Ц новата столица тържествено е осветена и получава официалното си название Ц  онстантинопол, т.е. градът на  онстантин.
   
    ѕо-бл€скав и велик! “ози град с€каш харизматично носи през вековете първоначалната иде€ на сво€ създател, та чак до наши дни, за да накара съвременни€, жаден за пътешестви€ турист, независимо изминал или не разсто€нието до —тари€ –им, на вс€ка цена да пожелае да види днешни€ наследник на н€когашната забележителна столица на »зточната –имска импери€.
   
    ≈Е ¬ –им, все още не съм била, но ¬тори€ –им на —редновековието н€ма как да пропусна да опозна€ и вид€ с очите си! ¬се пак, само 600 км го дел€т от —офи€.
   
    «а да подчерта€т значението му на императорско седалище, слав€ните наричали града ÷ариград. ј съвременното си турско име »станбул получава чак през 1930 година.
   
    ƒнес, каквото и да се каже за »станбул Ц все ще е малко и едва ли аз ще съм човекът, намерил най-точните думи за този уникален в съчетаването на минало и насто€ще, истори€ и съвременност, култури и религии град. ќгромен, космополитен Ц истински мегаполис, застанал не просто на прага между »зтока и «апада, между ≈вропа и јзи€, а както му подхожда Ц »станбул се е превърнал в територи€ за толерантна близост, съществуването и изпов€дването на двете световни религии Ц христи€нство и исл€м, дали си среща в сами€ край на Ѕалканите.
   
    ≈два попаднала тук, близо до сърцето на исл€ма, с изненада научавам за огромни€ брой запазени и реално действащи христи€нски храмове, сред които и нашата Ц българската църква У—в. —тефанФ. ƒа се учуд€ или €досам Ц и аз не знам, когато наши€т гид в многомилионни€ град /между другото Ц напълно об€снимо, »смет беше изселник от времето на т.н. ¬ъзродителен процес/, с €вно възмущение и съжаление разказваше как българската държава не предприема никакви консервационни и реставрационни действи€ относно същата тази църква, ко€то обаче управниците ни не пропускат да посет€т по време на големите христи€нски празници, че даже и да се похвал€т пред медиите къде точно са билиЕ ƒа се отдел€т средства за подклаждане на искриците в това св€то огнище на българщината Ц оказва се, е миси€ невъзможнаЕ «а съжаление!
   
    ј иначе Ц всички обичаме с нескрита национална гордост да за€в€ваме, че единствената жел€зна църква в света е именно българската църква У—в. —тефанФ в »станбул.
   
    Ќай-после и аз попадам в плен на нейната уникалност Ц красива и из€щна Ц създадена във ¬иена по проект на арменски€ архитект ’овсен јзнавур, докарана с кораб по река ƒунав, през „ерно море и Ѕосфора, с прекрасно разположение в близост до сами€ бр€г на «латни€ рог, благодарение на —тефан Ѕогориди, дарил собствен имот за постро€ването йЕ «а миг, мислите ми ме отвличат назад във времето Ц какви хора са били предшествениците ни по тези земи?! Ќав€рно Ц родолюбиви, всеотдайни и добродетелни, за да може днес, всеки наш сънародник, попаднал тук, пък макар и като обикновен турист, на това малко парче територи€, да почувства силата на рода, кръвта и в€рата си, а може би и да се усети малко повече българин. «ащото изжив€ването, да откриеш късче от Ѕългари€ сред източните контрасти на мегаполиса, е повече от уникално!
   
    ј смесицата от културни пластове тук Ц просто не престава да изненадва, изум€ва и възхищава. ¬ъзникнал по подобие на стари€ –им и в духа на най-добрите традиции на римските градоустройствени планове, в този град, древни€т дух на ¬изанти€ витае навс€къде.
   
    ¬нушителни останки от крепостните стени често съпътстват по продължение големите булеварди в исторически€ център, или загадъчно и непретенциозно надничат иззад градежа на съвременни сгради. √рижливо съхранени и консервирани из€щни арки, високи зидове и древни императорски порти, величествени колони и отлично запазени водохранилища, възхищават очите на туристи от ц€л св€т.
   
    ѕочти часове, след като сме попаднали тук, неусетно и за самите нас, установ€ваме, че в »станбул, човек не просто се докосва до истори€таЕ “ук човек диша истори€!
   
    “урското нашествие към Ѕалканите бележи нов етап в развитието на града. ”държал множество атаки,  онстантинопол дълго време е см€тан за непревземаем. —лед н€колко неуспешни турски обсади, на 30 май 1453 година ћехмед ¬тори «авоевател€ влиза победоносно в града. Ќовите господари набързо преобраз€ват облика, но без да опитват да потъмн€т славата на императорската столица. ¬същност,  онстантинопол вече познава разрушителната сила на грабежите от алчните набези на рицарите кръстоносци по времето на Ћатинската импери€, които, минавайки от тук, на път за Ѕожи гроб, изкушени и полакомени от богатствата на града, сами се превръщат от спасители в грабители. » всичко това Ц доста преди завоевателните походи на ћехмед ¬тори.
   
    ¬ъпреки печални€ край на последните остатъци от ¬изанти€, превземането на  онстантинопол от източните нашественици добав€ към вече установени€ архитектурен ред, богатството от идеи на »зтока и ќриента, както и нови пластове многолика култура и истори€. ƒълго време градът ще остане столица на османските владетели, а всеки от т€х тепърва ще добав€ собствен отпечатък върху неговото лице.
   
    ¬ъзникнал като център на христи€нството, днешен »станбул е истинска съкровищница под открито небе, ко€то пази не само христи€нски паметници на световното културно наследство, но и блест€щи образци на исл€мската архитектура като прочутите султански дворци “опкапъ и ƒолмабахче. ¬еликолепни градини с богата цветна растителност и зеленина, красиви шадравани и добре поддържани пешеходни алеи, обграждат всеки от т€х. —троен с напълно разумни средства и в съвсем благоразумен план, днес “опкапъ сарай е превърнат в музей, съхран€ващ изключително богата колекци€ от източен порцелан, оригинални султански одежди, оръжи€, исл€мски миниатюри и ръкописи, и разбира се Ц един от най-големите диаманти в света, с формата на лъжица Ц  ашъкчъ.
   
    —лед типичното за ќриента топло гостоприемство на “опкапъ, атмосферата тук, несъмнено пренас€ всеки посетител в едно отдавна отминало време, в годините, когато харемът се е оглас€л от звънливите гласове на любимите на султана жени, а в заседателната зала строги министри са решавали съдбата на ќсманската импери€.
   
    Ќикой не мисли колко дълго ще съхрани у себе си спомен за Удвореца с портите Ц топовеФ, както звучи в превод названието му. ћоже би, завинаги или пък кой знае Ц само докато се пренесем пред пленителната гледка на последно построени€ султански сарай Ц ƒолмабахче, чиито стени се спускат като фино изплетена белокаменна дантела над сините води на Ѕосфора.
   
    Ѕогатата архитектурна орнаментика, внушителните по размер зали и помещени€, обзаведени в стила на обичайното ориенталско разточителство Ц с огромни кристални полилеи, дебели плюшени завеси и килими с източни мотиви, изисканата мебелировка Ц вс€ко кътче тук напомн€ за бл€съка и величието на една несъществуваща вече импери€.  акво, че дворецът е строен в трудни за държавата години и съвсем не било време за излишни харчове?! “ака, както идва безславни€т край на  онстантинопол, бавно и полека и ÷ариград поема път€ към собствени€ си свършек и упадък. Ќо запазва за поколени€та тези блест€щи и възхитителни сгради.
   
    Ќеспирно, по време на туристическата обиколка из града край Ѕосфора, един след друг пред погледа ми се изправ€т забележителните градежи на обекти, за които до този момент само б€х чела по любимите ми травъл списани€. Ќепреходната и внушителна У—вета —офи€Ф и построената като неин контарпункт —ин€ джами€, впечатлителното като иде€ и проект подземно водохранилище …еребатанъ, откраднатата красота на ≈гипетски€ обелиск, ¬изантийската колона Ц всеки от т€х внушава на туриста едно Ц »станбул не е случаен град, нито пък е един от многото милионни по светаЕ “ой е единствен такъв Ц уникален още от възникването си, та чак до съвременното си, динамично и забързано ежедневие на мегаполис.
   
    Ќ€как, спонтанно и искрено те привлича и възхищава, и с ориенталска любезност те кани да го пожелаеш отново и отново, защото вече б€х сигурна Ц »станбул не е град за един ден! Ќито за броените часове на моите три истанбулски денонощи€. » макар, разходката ми край бреговете на Ѕосфора да беше към сво€ край, т€ преди всичко ме накара да пов€рвам, че като дом за близо дванадесет милиона души, в този град животът не секва нито за миг! ѕъстър и шарен като разноцветна серги€ за подправки, напоен с аромата на сочни ориенталски сладкиши и дъх на наргиле, лъскав като сатенена забрадка или изнурен в мрачните погледи на стотиците улични носачи, оглас€н от шумните викове на ваксаджии и сръчни търговци, този град с€каш никога не заспива!
   
    ƒенем и нощем, там н€къде Ц на символичната граница между »зтока и «апада, между ≈вропа и јзи€, на кръстопът€ между минало и насто€ще, религии и култура, не спира да тупти сърцето на истори€та. Ќищо че казват Ц истори€та била наука за миналотоЕ Ќали, за да продължаваме напред, е нужно да знаем истори€та и да се връщаме непрестанно към не€, така както аз пожелах, н€кой ден да се върна отново тук!

ƒобави във Facebook   


ЅосфораЅосфораЅосфораЅосфора
“оп капъ“оп капъ—ин€та джами€—ин€та джами€
—вета —офи€—вета —офи€ онтрапункти онтрапункти
ƒолмабахче - бл€съкът на една зал€зваща импери€ƒолмабахче - бл€съкът на една зал€зваща импери€ƒолмабахче, интериорƒолмабахче, интериор
—ин€та джами€—ин€та джами€∆ел€зната църква, иконостас∆ел€зната църква, иконостас

ƒайте ¬ашата оценка за този пътепис


 оментари
  ¬се още н€ма добавени коментари!
  ¬сички полета са задължителни!
  Ќаправете сво€т коментар:    
   ѕодател:*
  од за оторизаци€:
*
 од за оторизаци€»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети
»збрахме за вас...
‘отогалери€
Ќашето предложение...

www.OkoloSveta.com - ѕътепис | | ћеждународни екскурзии | ≈дно пътуване във времето.... от  онстантинопол чак до »станбул
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info
—паси, дари на... √ласувайте за този сайт в Ѕ√ чарт ќказион за бебешки и детски стоки All Traveling Sites
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2020. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com