dolu
05_01
05_03
  Ќачало  |  Ќовини  |  “ур оферти  |  —амолетни билети  |   аталог  |   нига за гости  |  –еклама  |  «а сайта
      ¬торник, 14 ёли 2020 г.
06
 онтиненти
≈вропа
јвстрали€ и ќкеани€
јзи€
јнтарктида
јфрика
—еверна јмерика
ёжна јмерика
ƒържави
јнкета
ƒоволни ли сте от състо€нието на плажовете у нас?

ѕо-скоро да
ѕо-скоро не
Ќе мога да прецен€
   

¬иж резултатите
ќнлайн околосветско пътешествие
Online книжарница

ѕътепис
  ’оби туризъм
  ѕътеписи | —татии | ќферти | ‘орум | E-магазин

  ¬ навечерието на празниците...
  ѕубликуван от lorka на 30 ƒекември 2008 г.
  “ози пътепис е прочетен 3179 пъти, рейтинг: 3.65

  
 онкурс ѕътепис, участвал в  онкурса "Ѕлизо до природата"

    Ѕ€ха само двеста километра, но винаги когато пътувах натам, знаех че, пътувам назад във времето. — увеличаването на километрите годините с€каш се връщаха назад. “ук н€ма обхват на мобилните телефони, н€ма интернет, н€ма дори асфалтЕ Ќо н€ма и задръствани€, мръсен въздух, градска суетаЕ ∆ивотът е прост и т€сно свързан с природата.
    ј природата е изл€ла ц€лата си красота тук- между »зточните –одопи и √орнотракийската низина, между —акар и река ћарица.
    —лучайността ме отведе преди време в едно малко селце по този край, м€сто на което често се връщам мислено в сиви€ делничен ден и при първа възможност остав€м вс€ка работа и тръгвам натам.
    ¬ последната недел€ преди  оледа и първи ден от зимата се измъкнах от градската лудница и предпразничната треска обзела всички. ∆ена ми, вече свикнала с тази мо€ странност и страст, не се учуди никак, а и беше заета с подготовката и пазаруването за празниците, та да ме разубеждава.
    “айно се над€вах да завали сн€г, планината към ко€то отивах щеше да бъде още по- приказна и вълшебна с пр€сно навал€л сн€г.
    ѕристигнах рано сутринта, е за мен си беше рано, но селото отдавна не спеше- овцете излизаха на полето, а хората носеха торби с пр€сно изпечен хл€б от фурната.
    ƒ€до ћишо ме посрещна на двора, запретнал ръкави въпреки режещи€ студ, беше нахранил вече чел€дта (както казваше на животните) , подаде ми паница с току-що сварено мл€ко и рече: Д ј добре дошъл! Д
    ќтс€дах винаги при него, той беше доволен, че н€ма да е сам макар и за ден- два, а на мен ми харесваше спокойната и приветлива селска къща.
    ѕобърза да ме уведоми, че колегите оставили хабер, че заминават за »вайловград и гоненето на ћихал€ се отлага тази седмица.
    ќт този факт най- много се зарадва јрда- седеммесечното лудогорско гонче, което не вземах често в гората, защото се вреше в краката ми и пречеше на другите кучета да работ€т. јрда беше виждала само домашното прасе на д€до ћишо и н€маше никаква представа от дивеч. Ќастана истинска суматоха като ме вид€- лай, скимтене, скачане и хапане на синджира, само аз € пусках да б€га и затова беше ц€лата тази радост- предусещаше свободата.
    ѕо об€д, когато времето поомекна, отвързах кучето и изл€зохме на разходка. ѕреди това оставих пушката на гагул€( ???? ) в избата както ми заръча мо€т хазаин, защото н€мах бележка за ден€ и въоръжен само с то€га и куче тръгнах към гората, предвкусвайки девствената красота и плен€ващите гледки скрити в не€.
    Ѕеше вал€ло скоро, зем€та беше мокра и червената пръст, каквато не б€х виждал никъде другаде, полепваше по ботите и правеше стъпките ми бавни и тежки. Ќивите след селото зеленееха, скоро засети с жито, б€х чул разговор в селската кръчма, че тук често са намирани монети и върхове от копи€- следи от хора, предпочели за живеене величествените –одопи в североизточни€ им край.
    √ората все повече се приближаваше към мен, примамвайки ме с маги€та си. ўом стигнах до не€ неокапалите оранжеви листа на дъбовете зашум€ха неспокойно. јрда, ко€то до този момент душеше наоколо и б€гаше щастлива застина и след малко се шмугна в краката ми. ѕомислих си, че изобщо не подозира, че е ловно куче!
    ѕопивах жадно кристално чисти€т въздух и мирисът на дървета, листа и растителност. ўеше ми се да запаз€ част от този аромат и да пренеса свежестта в градски€ ми живот. —поменът за града- забързаните, намръщени хора, мръсоти€та и многото коли тук изглеждаше нереален и дори смешен.
    ƒвижех се по горската пътечка сред тунел от дървета, следван единствено от планински€ в€тър.
    √ората се спускаше надолу по хълма и в кра€ и течеше забързана към ћарица, малка река. „есто през топлите дни с€дахме там да об€дваме преди да продължим похода. “ръгнах натам.
    » тогава нещо пред мен изшумол€ в листата, реших че е јрда, ко€то ме беше изоставила и бродеше из шубраците наоколо, но нещото изскочи пред мен, направи два- три големи подскока и се скри в дърветата. Ѕеше гол€м, планински заек, чието спокойствие б€хме нарушили. јрда сбръчка чело, както правеше когато беше неспокойна, надуши следата и хукна след ушатко. ќпитите ми да € извикам претърп€ха неуспех, чувах € как лае и чупи клони навътре в гората. ќстанах да € чакам на пътеката, б€х €досан, че не ме послуша и в същото време изненадан от вродени€ и хъс.
    —лед н€колко минути кучето се върна изтощено от неравни€ двубой със заека, гледаше ме гузно и се просна изморено на мократа трева. “р€бваше да му се скарамЕ
    ѕродължихме заедно надолу по пътеката, отд€сно се извис€ваха северните ридове на »зточните –одопи, близо до ¬ълчеполската котловина, по които за мое съжаление н€маше сн€г. Ќе можеш да останеш безучастен към тази омагьосваща и изпълваща със сила природаЕ
    Ќаближавах кра€ на гората, пътеката стана по- стръмна и покрита с бели камъни изровени от дъждовните реки, минали скоро оттук.
    »зл€зох от гората и пред мен се ширна пусто, сиво поле. Ќ€колко птички излет€ха от сухата трева и се стрелнаха в искр€щата синева. Ќасред полето стърчеше едно величествено и самотно дърво. ¬л€во имаше останки от основи на къща, кой ли е жив€л тук
    и какво ли е усещането да живееш насред самата
    природата, далече от измамните удобства и лукс на съвременни€ св€т?
    —тигнах до малката река, беше пълна с изпадали оранжеви листа, носеше се кротко и плавно в очакване на срещата си с по- гол€мата сестра- ћарица. јрда пристъпи уверено към брега и се нахвърли жадно на бистрата водата, не се притесн€ваше, че може да € заболи гърлото.
    Ќаоколо полето беше притихнало, отдавна б€х забравил за зимни€ студ, за червената кал и режещи€т в€тър. Ѕ€х в плен на съвършената природа и не усещах нищо освен блаженство и хармони€.
    Ќе ми се раздел€ше с тази опи€н€ваща и романтична гледка, но път€т до селото беше дълъг, а и ден€т превал€шеЕѕредстоеше ми да пренощувам в селото и на други€ ден да отпътувам към вкъщи. Ќад€вах се междувременно да завали сн€г през нощта, за да бъде тази среща с природата още по-пълноценна. ƒокато изкачвах баира си мислех за щастливата случайност, ко€то ме отведе тук преди време и за думите на жена ми, че не е била случайността, а съдбатаЕ

ƒобави във Facebook   


—нимка 1—нимка 2
¬ далечината високите склонове на –одопите¬ далечината високите склонове на –одопитећравун€кћравун€к
—нимка 5 ра€т на гората ра€т на гората
" ъща" на заек" ъща" на заек—нимка 8
ћалката рекаћалката река—амотното дърво—амотното дърво

ƒайте ¬ашата оценка за този пътепис


 оментари
  ¬се още н€ма добавени коментари!
  ¬сички полета са задължителни!
  Ќаправете сво€т коментар:    
   ѕодател:*
  од за оторизаци€:
*
 од за оторизаци€»зпрати на при€тел  –азпечатай   [Ќазад] [Ќачало] [√оре]

÷итирането на материали от ќколо—вета.com е свободно
и става след посочване на източника им!


–аздели
ѕланински туризъм
ћеждународни екскурзии
≈кскурзии в Ѕългари€
ћорски туризъм
—елски туризъм
’оби туризъм
јрхеологически туризъм
”икенд

ѕешеходен туризъм
”ченически / ¬аканционен
ѕочивен туризъм
ќздравителен / балнеоложки
≈кстремен туризъм
≈котуризъм
Ѕотанически туризъм
‘ото туризъм

Ћовен туризъм
¬инарен туризъм
 ултурен / фолклорен
ќбучение
Ќедвижими имоти
ѕразнични пътувани€
 онгресен туризъм
ѕещерен туризъм


»згодни резервации на самолетни билети
»збрахме за вас...
www.OkoloSveta.com - ѕътепис | | ’оби туризъм | ¬ навечерието на празниците...
  ѕри€тели: Idi.bg | ’отели | Bultourism.com | «а’отелите | —илистра Online |  азанлък.com | Online  алкулатори | —писание за туризъм | MyHoliday.bg | —андански.org | Ѕ√сервизи.info | 
 "3 мекс" Eќќƒ, 2007 - 2020. ¬сички права запазени!
e-mail: info@okolosveta.com